Wyniki wyszukiwania dla "drawingcache"

5 odpowiedzi

WebView w ScrollView: „Zobacz zbyt duży, aby zmieścić się w pamięci podręcznej rysunku” - jak przerabiać układ?

1 odpowiedź

Wywołanie `getDrawingCache` zwraca wartość null, gdy włączone jest przewijanie