Wyniki wyszukiwania dla "grails"

3 odpowiedź

Grails - wyświetl wiadomość flash

Jestem nowy w Grails i mam pytanie, które powinno być łatwe dla większości z was.Mam stronę wyświetlającą

1 odpowiedź

Nie można załadować klasy sterownika JDBC 'net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver' podczas kompilowania projektu Grails

To jest mój pierwszy post, więc bądź delikatny! :)Skonfigurowałem projekt Grails (całkiem nowy w Grails) i próbuję połączyć go z bazą danych SQL 2008, dodałe...

2 odpowiedź

Średnia podzapytania w GORM

1 odpowiedź

Grails - używaj klas domen java do tworzenia klas domen Grails przy użyciu GORM

4 odpowiedź

Najlepsza praktyka przechowywania tymczasowych danych dla aplikacji internetowej [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak tymczasowo zapisać wygenerowany plik w aplikacji sieci web opartej na serwletach [/questions/31255366/how-to-save-generated-file-temporarily-in-servlet-based-web-application] 2 odpowiedziMój najnowszy ...

4 odpowiedź

Parametry indeksowane Grails

Mam listę

3 odpowiedź

Grails GORM i Enums

Mam problem z użyciem Enumeration w Grails: próbuję użyć enumeraion w obiekcie domeny Grailskod:

4 odpowiedź

Problemy z przesyłaniem plików Grails

2 odpowiedź

Twórz dynamicznie zamknięcia w Groovy z obiektu String

Chciałbym utworzyć zapytanie z interfejsem API Criteria w Grails (GORM). Zapytanie musi być takie:

4 odpowiedź

Jaki jest dobry przepływ pracy dla migracji baz danych w Grails?

Chcę użyćmigracja bazy danych wtyczka Grails do migracji bazy danych. Po uruchomieniu aplikacji Grails po raz pierwszy wszystkie tabele bazy danych są tworzo...