Wyniki wyszukiwania dla "datasource"

5 odpowiedzi

Należy skonfigurować właściwości połączenia z bazą danych w pliku server.xml lub context.xml

Próbuję skonfigurować właściwości połączenia z bazą danych za pomocą JNDI dla aplikacji internetowej Spring.Rozważam dwa podejścia, jak poniżej:Podejście 1:W...

1 odpowiedź

Czy zestawianie połączeń c3p0 zapewnia maksymalną wielkość puli?

Przeszedłem przez kilka pytań,to jest nieco spokrewniony, ale nie odpowiada na moje pytanie.Czy zestawianie połączeń c3p0

3 odpowiedź

SQLite 1.0.82.0 (najnowszy) w Visual Studio 2012 nie jest wyświetlany w źródle danych projektanta

1 odpowiedź

Dynamiczne współdzielone źródło danych SSRS

7 odpowiedzi

mySQL DataSource w Visual Studio 2012

Czytałem o mySQL DataSource i możliwości używania mySQL z Entity Framework, ale nie mogę naprawdę wygenerować EF z mySQL bez użycia okna DataSourceJak mogę d...

1 odpowiedź

Odświeżyć źródła danych Kendo?

3 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do źródła danych JNDI zdefiniowanego w weblogic 10.3.6

Stworzyłem źródło danych JNDI przy użyciu mojej konsoli weblogic, ale nie mogę uzyskać dostępu do obiektu z mojej aplikacji internetowej. Poniżej znajdują si...

5 odpowiedzi

wiosna - jak autowire źródła danych?

2 odpowiedź

Jak oddzielić wybrany element dwóch comboboxów od pojedynczego DataSource?

2 odpowiedź

Pobieranie bieżących danych z KendoUI TreeView