Wyniki wyszukiwania dla "spatial"

2 odpowiedź

Konwertuj początek i koniec współrzędnych na linie przestrzenne w R

Mam zestaw współrzędnych początkowych i końcowych, które wyglądają tak:

4 odpowiedź

.NET 4.5 Beta DbGeography NotImplementedException

Mam zupełnie nowy serwer, na którym zainstalowałem redystrybucję .NET 4.5 Beta. Otrzymuję wyjątek NotImplemented podczas próby użycia funkcji przestrzennych....

3 odpowiedź

java.lang.ClassCastException: org.jboss.jca.adapters.jdbc.jdk6.WrappedConnectionJDK6 nie może być rzutowany

Wersja aplikacji:JBoss 7.0.0, Oracle 11g (ojdbc6.jar) i wersja JDK 6Mam problem, gdy próbuję wstawić wartość typu danych CLOB przy użyciu

4 odpowiedź

Czy funkcje danych przestrzennych SQL Server 2008 są przydatne do mapowania zapytań?

1 odpowiedź

Używanie funkcji mat2listw w R do tworzenia macierzy wag przestrzennych

2 odpowiedź

Jak wstawić punkt przestrzenny mysql za pomocą modelu yii?

Mam typ modelu, który został wygenerowany z tabeli mysql, która ma dane adresowe, a także przestrzenne

2 odpowiedź

Czy wersja SQL Server 2012 Microsoft.SqlServer.Types 'UDT jest wstecznie zgodna z SQL Server 2008?

Gdybym miał lokalnie zainstalowany zarówno SQL Server 2008, jak i SQL Server 2012, po prostu spróbowałbym tego dla siebie; mam jednak zainstalowaną tylko now...

2 odpowiedź

Jak pobrać podzbiór z pliku netCDF, używając granic szerokości / długości geograficznej w R

2 odpowiedź

Google mapuje przestrzenny system odniesienia

Jaki jest przestrzenny system referencyjny mapy Google, gdy wprowadzasz długie lata do paska wyszukiwania map?Znalazłem wskazówki, że może to być WGS84, ale ...

2 odpowiedź

Python: znajdź linie konturowe z matplotlib.pyplot.contour ()

Próbuję znaleźć (ale nie rysować!) Linie konturu dla niektórych danych: