Wyniki wyszukiwania dla "rgdal"

1 odpowiedź

rgdal / readOGR - nie można odczytać pliku shapefile z .zip

Próbuję załadować plik shapefile na poziomie zip, aby wykonać pewne drukowanie, na:https://github.com/hadley/ggplot2/wiki/plotting-polygon-shapefiles http://...

1 odpowiedź

Użyj Rcartogram na obiekcie SpatialPolygonsDataFrame

Próbuję zrobić to samo, co zadałem w tym pytaniu,Mapa kartogramu i choropleth w R, ale zaczynając od SpatialPolygonsDataFrame i mając nadzieję, że skończy si...

1 odpowiedź

„Non Finite Transformation Detected” w spTransform w pakiecie rgdal R Package