Wyniki wyszukiwania dla "tree"

2 odpowiedź

AVL Binary Heap (test Balanace)

Próbuję przeprowadzić testowanie, jeśli drzewem jest drzewo AVL lub nie używamy prologu.Zrobiłem test wysokości, który działa dla testów, które do tej pory z...

2 odpowiedź

Typy ogólne w tablicy dla drzewa z więcej niż jednym dzieckiem

1 odpowiedź

BST z Preorder po prostu wstawiając węzły w tej samej kolejności

Aby skonstruować BST z przemierzania przedpremierowego, jeśli spróbuję wstawić BST w tej samej kolejności, jak podano w preorder, otrzymuję BST. Czyli nie ch...

1 odpowiedź

Podwójna implementacja jsTree

2 odpowiedź

Oblicz obwód i obszar przecinających się prostokątów?

Szukałem dużo, ale nie znalazłem dobrej odpowiedzi, która działa w tym przypadku. Mamy kilka prostokątów, które są poziome lub pionowe. Można je losowo umieś...

1 odpowiedź

Jakiego rodzaju implementacja drzewa jest ustawiona na STL?

Wiem to w STL

1 odpowiedź

JUNG: porządkowanie węzłów drzew

3 odpowiedź

Skanuj strukturę drzewa od dołu do góry?

Jeśli podano następującą strukturę drzewa lub podobną:Chciałbym, aby zwrócił łańcuch ZYXWVUT. Wiem, jak to zrobić za pomocą drzewa binarnego, ale nie takiego...

1 odpowiedź

dać wykres do wykrycia, czy jest to drzewo, czy nie na wykresach kierowanych i nieukierunkowanych?

Chciałbym wiedzieć o szybkim algorytmie określającym, czy dany wykres jest drzewem, czy nie.To Post wydaje się z tym poradzić, ale niezbyt jasno. Zgodnie z t...

4 odpowiedź

Drzewo wyszukiwania binarnego nad drzewem AVL

O ile wiem, złożoność czasu międzyAVL drzewa iDrzewa wyszukiwania binarnego są takie same w przypadku przeciętnym, a AVL biją BST w najgorszym przypadku. Daj...