Wyniki wyszukiwania dla "security"

6 odpowiedzi

Md5 Alternative w PHP? [Zamknięte]

Jaka jest najlepsza alternatywa dla algorytmu Md5 dla PHP do szyfrowania danych użytkownika, takich jak hasła i inne bezpieczne dane, przechowywane w bazach ...

1 odpowiedź

Javascript / PHP mogę uzyskać lokalizację GPS i wysłać do mnie?

Ok, oto czego chcę:Potrzebuję skryptu JavaScript lub PHP, aby uzyskać lokalizację gps od gościa, a następnie w tajemnicy wysłać ją do mnie (nie użyję tego zł...

4 odpowiedź

Jak zrobić zabezpieczenia w JSF?

5 odpowiedzi

Jak bezpiecznie przechowywać token dostępu i sekret w systemie Android?

6 odpowiedzi

Odpowiednik Java dla PHP mysql_real_escape_string ()

3 odpowiedź

Najlepsza praktyka do przechowywania hasła do bazy danych

Opracowuję niestandardową aplikację serwerową, która uzyska dostęp do bazy danych. Muszę zdecydować, gdzie będę przechowywać poświadczenia (i adres) na tym s...

3 odpowiedź

java.security.NoSuchAlgorithmException: Nie można znaleźć żadnego dostawcy obsługującego AES / ECB / PKCS7PADDING

1 odpowiedź

Biblioteka sanityzacji obrazów

Mam stronę internetową, która wyświetla obrazy przesłane przez użytkowników. Obawiam się, że niektórzy mądrzy użytkownicy mogą przesłać obraz, który może wyk...

2 odpowiedź

Jak mogę używać różnych bibliotek XML PHP, aby uzyskać funkcjonalność podobną do DOM i uniknąć luk w DoS, takich jak miliardy śmiechów czy kwadratowe rozdmuchiwanie?

4 odpowiedź

Do czego tak naprawdę służy ochrona CSRF?

Słyszałem oCSRF dawno temu, a większość tego, co słyszę, to:Ochrona przed atakami CSRF jest ważna, aby ktoś tego nie zrobiłprzesłać formularz automatycznie (...