Wyniki wyszukiwania dla "gtk3"

1 odpowiedź

Ustawianie wybranej właściwości Row w TreeView dynamicznie w Gtk3 (python)

Jest to ten sam problem, co wmój poprzedni pytanie, ale przeniosłem się do python3 / gtk3, aby móc użyć css do ustawiania podstawowych właściwości.Z pliku Py...

5 odpowiedzi

PyGObject GTK + 3 - Dokumentacja?

PyGObject wydaje się nie mieć prawdziwej dokumentacji.Ten samouczek jest tak blisko, jak się da. Cały ranek walczyłem po prostu próbując znaleźć opis argumen...

3 odpowiedź

Wątek w python Gtk

2 odpowiedź

Destructing Glib :: RefPtr powoduje nieudane potwierdzenia w rdzeniu GTK 3

1 odpowiedź

Python / Gtk3: Jak dodać Gtk.Entry do Gtk.MessageDialog?

Dzień dobry,Próbuję dodać

1 odpowiedź

GTK + 3.0: Jak używać Gtk.TreeStore z niestandardowymi elementami modelu?

Próbuję opracować aplikację GTK w Pythonie i naprawdę utknąłem z poprawnym użyciem a

1 odpowiedź

Brakujące biblioteki DLL Python3 + PyGobject + GTK3 i cx_freeze

Kiedy robię exe z aplikacji py python3 + pygobject + gtk3 przy użyciusetup.py z witryny pygobject brakuje niektórych plików DLL.jakich plików brakuje?

2 odpowiedź

Jak narysować GdkPixbuf przy użyciu GTK3 i PyGObject

3 odpowiedź

Jak zrobić przyciski w różnych kolorach w Pythonie GTK3 (używając gi)?

2 odpowiedź

Jak zrobić przezroczyste tło gtkwindow w systemie Linux?

Chciałbym, aby tło było przezroczyste i widoczne były tylko widżety.Oto mój kod: