Wyniki wyszukiwania dla "xml-attribute"

3 odpowiedź

Z parserem SAX uzyskaj wartość atrybutu

Analizuję XML z Internetu za pomocą Androida. Poniższy kod pokazuje przykład XML. Mam problem z tym, że nie mogę uzyskać wartości ciągu znacznika pozycji. Ki...

1 odpowiedź

Wyodrębnianie atrybutów z pól XML w tabeli SQL Server 2008

Mam tabelę z kilkoma kolumnami, z których jedna to a

6 odpowiedzi

Dlaczego mój dokument nie jest weryfikowany jako XHTML 1.1 STRICT?

Podczas gdy target = "_ blank" jest przestarzały, dlaczego walidator W3C nie podaje błędu na ten temat? Możesz wkleić i sprawdzić ten kod intwalida...

1 odpowiedź

opcjonalny atrybut xml JAXB podczas zestawiania

Kiedy marszuję obiekt java za pomocą JAXB, otrzymuję poniżej elementu xml

3 odpowiedź

Układ aktywności: Klasa fragmentu: vs android: atrybuty nazw

Przeczytałem dokumentację na ten tematPaprochy w Podręczniku programisty Androida i widziałem, że czasami określają klasę do tworzenia instancji za pomocą at...

13 odpowiedzi

Czy powinienem używać elementów lub atrybutów w XML? [duplikować]