Wyniki wyszukiwania dla "vsto"

1 odpowiedź

Zdarzenie ItemSend nie działa

Mam dodatek Outlook 2007 (VSTO). Wszelkie wiadomości wysyłane z programem Outlook powinny zostać wcześniej zmodyfikowane.używam

1 odpowiedź

Jak dostosować zachowanie składowania w programie Word przy użyciu VSTO

Podstawowe pytanie o to, jak połączyć bity: nie używałem VSTO przed i po 4 godzinach poszukiwań postanowiłem zapytać!Chcę utworzyć prosty dodatek do słowa, k...

2 odpowiedź

ThisAddIn_ShutDown nie działa

1 odpowiedź

My Excel 2010 Add in pojawia się tylko podczas otwierania pustego skoroszytu. Nie pojawi się podczas otwierania istniejącego dokumentu

1 odpowiedź

Nieznany wydawca nadal pojawia się na poprawnie podpisanym dodatku VSTO zbudowanym z VS2010

Mam dodatek OneClick Deployed VSTO, który podpisałem za pomocą aktualnego certyfikatu podpisywania kodu Verisign (PFX). Sprawdziłem, że poprawnie podpisuję s...

1 odpowiedź

Jak ustawić keytip na wstążce?

3 odpowiedź

VSTO Debug version fine fine, Installed version nie czyta app.config

Mam dodatek VSTO Excel 2007, który powinien odczytać ciągi połączeń z pliku app.config, a następnie pozwolić użytkownikowi zdecydować, z którą bazą danych si...

2 odpowiedź

przekonwertować dodatek Excel 2010 do dodatku 2007 (oba VSTO)

1 odpowiedź

Handle File-> New in Word 2007

5 odpowiedzi

Office Interop nie działa w systemie Windows