Wyniki wyszukiwania dla "color-palette"

1 odpowiedź

Jak można wymieszać 2 lub więcej palet kolorów, aby pokazać łączną wartość koloru

Próbuję utworzyć wykres, w którym kolor reprezentuje kombinację kilku wartości. W poniższym przykładzie stosuję rosnące wartości czerwieni związane ze współr...

2 odpowiedź

Emulująca grafika oparta na palecie w WebGL v.s. Canvas 2D

Obecnie używam kontekstu kanwy 2D, aby narysować wygenerowany obraz (od piksela do piksela, ale odświeżony jako cały bufor raz po wygenerowanej ramce) z Java...