Wyniki wyszukiwania dla "affinity"

4 odpowiedź

Aby ustawić powinowactwo procesorów za pomocą C #

Stworzyłem aplikację okna w C #. Teraz chcę ustawić powinowactwo procesora dla tej aplikacji. Może mieć 2 procesory, 4 procesory, 8 procesorów lub może być w...

4 odpowiedź

przypisz dwa procesy MPI na rdzeń