Wyniki wyszukiwania dla "sampling"

3 odpowiedź

Profilowanie (ewentualnie I / O) procesu w celu zmniejszenia opóźnienia

5 odpowiedzi

Losowe pobieranie próbek z Mongo

Mam kolekcję mongo z dokumentami. W każdym dokumencie jest jedno pole o wartości 0 LUB 1. Muszę losowo pobrać 1000 rekordów z bazy danych i policzyć liczbę d...

1 odpowiedź

Losowa próbka z wieloma prawdopodobieństwami w R [duplikat]

7 odpowiedzi

OpenCV, jak używać tablic punktów do konturów wygładzania i próbkowania?

2 odpowiedź

Interpolacja / podpróbkowanie danych 3D w Pythonie bez VTK

To, co chcę zrobić, jest raczej proste, ale jak dotąd nie znalazłem prostego podejścia:Mam prostoliniową siatkę 3D z wartościami zmiennoprzecinkowymi (dlateg...