Wyniki wyszukiwania dla "heap"

6 odpowiedzi

jak wybrać rozmiar sterty jvm?

Co zwykle robię w odniesieniu do wielkości sterty jvm, to ustawianie maksymalnej wartości naprawdę wysoko, aby uniknąć niesławnego OutOfMemoryException.Jedna...

14 odpowiedzi

Narzędzie wiersza polecenia, aby znaleźć rozmiar sterty Java i użytą pamięć (Linux)?

4 odpowiedź

Zalecenia dotyczące narzędzia do analizy sterty dla Java? [Zamknięte]

9 odpowiedzi

Dlaczego kiedykolwiek chciałbyś przydzielić pamięć na stercie, a nie na stosie? [duplikować]

14 odpowiedzi

Jak debugować błędy uszkodzenia sterty?

Debuguję (natywną) wielowątkową aplikację C ++ w Visual Studio 2008. Na pozornie przypadkowych okazjach pojawia się błąd „Windows wywołał punkt przerwania .....

4 odpowiedź

jak na stałe zwiększyć pamięć sterty Java?

Mam jeden problem z pamięcią sterty Java. Opracowałem jedną aplikację serwera klienta w Javie, która jest uruchamiana jako usługa Windows, wymaga więcej niż ...

2 odpowiedź

Błąd segmentacji: alokacja stosu w programie C w Ubuntu po buforowaniu> 4M

3 odpowiedź

Tworzenie struktury na stercie?

Poinstruowano mnie, aby napisać strdup modelu poprzez utworzenie struktury String na stercie, która przechowuje kopię źródła. Myślę, że pomyślnie kodowałem s...

3 odpowiedź

Jak zwiększyć rozmiar sterty aplikacji w Eclipse?

7 odpowiedzi

Android: BitmapFactory.decodeStream () z pamięci z plikiem 400 KB z wolną stertą 2 MB

Moja aplikacja uderza w błąd OOM w następującym wierszu źródła: