Wyniki wyszukiwania dla "submit"

2 odpowiedź

onchange this.form.submit () nie działa dla formularza internetowego

15 odpowiedzi

Formularz przesyłania jQuery AJAX

4 odpowiedź

Przycisk wejścia HTML css-height nie działa w Safari i Chrome

Mam bardzo podstawowe pytanie. Ustawiam wysokość na 50px dla mojego przycisku przesyłania formularza HTML. Działa na Firefox, ale nie na Chrome ani Safari. K...

4 odpowiedź

JQUERY sprawdź, czy wartość INPUT jest pusta i podpowiedz alert

Jak można wyświetlić alert za pomocą JQUERY, jeśli kliknę przycisk wysyłania i wartość pola imputacji jest pusta?

12 odpowiedzi

Wyłącz przycisk wysyłania TYLKO po przesłaniu

8 odpowiedzi

Przesyłanie formularza jQuery ajax z dwoma przyciskami przesyłania

Mam formularz, który wygląda tak:

1 odpowiedź

Interakcja między walidacją JQuery a programem obsługi formularza: Złamane, czy robię coś złego?

2 odpowiedź

PHP, HTML: Prześlij formularz automatycznie [zamknięte]

Mam stronę PHP z formularzem HTML. Jeśli niektóre zmienne są ustawione w adresie URL, chciałbym automatycznie przesłać formularz na stronie.TO ZNACZY:

5 odpowiedzi

Jak mogę przesłać formularz po kliknięciu przycisku podczas korzystania z preventDefault ()?

Używam jQuery's

9 odpowiedzi

Nie udało się przesłać aplikacji do iTunes Store

Mam problemy z przesłaniem mojej aplikacji na iPhone'a do przechowywania przy użyciu Xcode 5, że moja aplikacja zawsze nie przechodzi walidacji z poniższ...