Wyniki wyszukiwania dla "flowdocument"

3 odpowiedź

Jak mogę ukryć akapit w dokumencie FlowDocument?

Czy istnieje sposób użycia wiązania danych, aby pokazać lub ukryć akapit w dokumencie FlowDocument? (Chcę używać MVVM, ale z moim FlowDocumentem.)Akapit nie ...

4 odpowiedź

Wykryj FlowDocument Change and Scroll

Chcę wykryć (najlepiej przez zdarzenie), kiedy dowolna zawartość zostanie dodana, zmieniona itp. W a

1 odpowiedź

Jak przekonwertować FlowDocument na FixedDocument za pomocą IDDokumentuPaginatorSource FlowPocinator FlowDocument?

Mam:

1 odpowiedź

Jak mogę zachować tabelę razem w dokumencie FlowDocument?

2 odpowiedź

WPF FlowDocument Table - opcja AutoFit?

1 odpowiedź

Jak możemy pokazać .rtf lub .doc jako dokument przepływu w WPF?

To jest dla sekcji pomocy aplikacji. Myślę, aby umieścić flowdocumentReader, aby pokazać dokument pomocy. Ale czy można wyświetlić .rtf lub dowolny .doc, aby...

1 odpowiedź

Dokument WPF „zmiana przypadku”