Wyniki wyszukiwania dla "guice"

2 odpowiedź

Jak korzystać z Guava ServiceManager z Guice Injection

1 odpowiedź

Czy Guice automatycznie tworzy instancje różnych klas na podstawie parametru?

1 odpowiedź

Publikowanie Webservice JAX-WS z Guice w aplikacji Servlet

Obecnie przenosimy istniejącą aplikację JBoss EJB do rozwiązania czystego serwletu, które ma działać w Jetty (obecnie używamy wersji 6, ale wersja jest w wię...

2 odpowiedź

Co to jest odpowiednik Spring dla CDI's Instance lub Guices Provider

4 odpowiedź

Jak uniknąć zastrzyku zależności w Scali?

czytamZastrzyk uzależnienia bez PDF gimnastyka co wskazuje, że nie ma potrzeby stosowania żadnych fantazyjnych struktur DI, ale jest to poza moim zasięgiem (...

4 odpowiedź

Jak skanować klasy pod kątem adnotacji?

Mam prostą aplikację sieciową serwletów Jane, a niektóre z moich klas mają następujące adnotacje:

2 odpowiedź

guice multibinder z dostawcami

1 odpowiedź

Guice: różnice między Singleton.class a @Singleton

W Guice, jaka jest różnica między:

2 odpowiedź

Wtrysk zależności zależny od adnotacji, który obsługuje różne środowiska

3 odpowiedź

Guice proxy do obsługi zależności cyklicznej