Wyniki wyszukiwania dla "machine-instruction"

3 odpowiedź

Czas wykonania cyklu instrukcji procesora

6 odpowiedzi

Jak napisano pierwszy kompilator?

Słyszałem o kurczaku, jajku i ładowaniu. Mam parę pytań.Co napisał pierwszy kompilator, który przekształcił coś w instrukcje binarne?Czy zestawianie jest kom...

3 odpowiedź

Dlaczego instrukcje montażu mogą zawierać mnożenia w instrukcji „lea”?

Pracuję nad bardzo niską częścią aplikacji, w której wydajność jest krytyczna.Podczas badania wygenerowanego zespołu zauważyłem następującą instrukcję:

3 odpowiedź

Jak wygląda rzeczywisty kod maszynowy w różnych punktach? [Zamknięte]

Wydaje się, że jest wiele opinii na temat tego, jaki jest kod maszynowy. Słyszałem, że niektórzy mówią, że to montaż, binarny lub szesnastkowy.Czy poprawne j...