Wyniki wyszukiwania dla "resharper"

6 odpowiedzi

Identyfikatory kolorów ReSharper uprzykrzają ciemny motyw programu Visual Studio 2012

Występują denerwujące problemy z identyfikatorami kolorów ReSharper, gdy Visual Studio 2012 jest ustawiony na wbudowany ciemny motyw.Po wyłączeniu identyfika...

18 odpowiedzi

Resharper 7: MSTest nie działa - „Test nie został uruchomiony”

Od czasu aktualizacji do VS2012 i Resharper 7, moje wcześniej działające testy MS już nie działają.Testy są uruchamiane w środowisku ASP.NET. Używam następuj...

5 odpowiedzi

Czy Resharper można ustawić tak, aby ostrzegał, jeśli IDisposable nie jest obsługiwany poprawnie?

Czy istnieje ustawienie w Resharper 4 (lub nawet w Visual Studio ...), które wymusza ostrzeżenie, jeśli zapomnę zawinąć kod w

1 odpowiedź

ReSharper intellisense wskazuje na złą funkcję

1 odpowiedź

Styl nazwania ReSharper C # dla prywatnych metod i właściwości

Lubię tworzyć pierwszą literę prywatnych metod, małych właściwości i zdarzeń oraz pierwszą literę metod publicznych, wielkich liter i właściwości. Jednak w R...

1 odpowiedź

Resharper przeformatuj instrukcję Linq, aby wstawić ją i wybrać w tej samej linii

Kiedy wpisuję oświadczenie stylu zapytania Linq, takie jak

3 odpowiedź

Jak przemapować Ctrl + Kliknij „Przejdź do definicji” w skrócie w narzędziach zwiększających wydajność (a może ReSharper)

kochamWydajność Elektronarzędzia rozszerzenie do studia wizualnego, jednak dodanoCtrl+ Kliknij funkcjonalność „Idź do definicji”, która jest świetna, ale mój...

2 odpowiedź

Tworzenie interfejsu z ogromnej klasy przy użyciu resharpera

Mam bardzo dużą klasę z wieloma metodami, czy można zbudować interfejs z tej klasy za pomocą Resharper?

1 odpowiedź

Jak utworzyć własną metodę podobną do String.Format przy użyciu formatowania kompozytowego w języku C #

Lubię, jak String.Format używa argumentów do wstrzykiwania zmiennych do łańcucha, który formatuje. Nazywa się to formowaniem kompozytowym i jest omawiane prz...

4 odpowiedź

d: DesignInstance z typem interfejsu

Łączę interfejs użytkownika z interfejsem (który jest implementowany przez kilku prezenterów, niedostępnych z zestawu interfejsu użytkownika).Naprawdę lubię ...