Wyniki wyszukiwania dla "truncation"

4 odpowiedź

zaokrąglanie waluty

Mam następujący kod, aby zaokrąglić walutę

6 odpowiedzi

com.mysql.jdbc.MysqlDataTruncation: Obcinanie danych: zbyt długie dane dla kolumny „nazwa_kolumny”

6 odpowiedzi

Obcięte dane podczas importowania z Excela do pola Memo dostępu

Access obcina dane w kilku polach Nota, gdy dołączam plik Excel. Pole w tabeli dostępu jest już ustawione jako typ notatki. Uważam, że problem polega na tym,...

3 odpowiedź

Dlaczego T-SQL ISNULL () obcinanie łańcucha i COALESCE nie jest?