Wyniki wyszukiwania dla "retrofit"

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na ponowne wykorzystanie kodu konstruktora do modernizacji

ja używamModernizacja w każdym zadaniu muszę zrobić coś takiego:

6 odpowiedzi

Modernizacja daty serializacji GSON z ciągu json do java.util.date

2 odpowiedź

POST z Androidem Retrofit

1 odpowiedź

Przesyłanie obrazu do aplikacji Google za pomocą Robospice with Retrofit

Próbuję użyć Robospice z funkcją Retrofit, aby przesłać obraz do mojego blobstore Google Appengine. Dostaję adres URL przesyłania podany przez GAE, ale gdy p...

7 odpowiedzi

Czy za pomocą klienta modernizacji Square można anulować żądanie w toku? Jeśli tak to jak?

Używam klienta Square Retrofit Client do krótkotrwałych zapytań jsona z aplikacji na Androida. Czy istnieje sposób na anulowanie wniosku? Jeśli tak to jak?

5 odpowiedzi

Retrofit POST request with / Basic HTTP Authentication: „Nie można ponowić próby transmisji strumieniowej treści HTTP”

Korzystam z funkcji Retrofit, aby wykonać podstawowe żądanie POST i udostępniam podstawowe @Body dla żądania.

1 odpowiedź

Jak zaimplementować asynchroniczne wywołanie zwrotne przy użyciu biblioteki sieciowej Square Retrofit

9 odpowiedzi

Kwadratowy serwer modernizacyjny do testowania

Jaki jest najlepszy sposób na wyszydzenie serwera do testowania podczas używaniakwadratowe ramy modernizacji.Potencjalne sposoby:Utwórz nową modernizacjęklie...

9 odpowiedzi

Pobieranie JSON z obiektu RetrofitError za pomocą Retrofit

3 odpowiedź

Jak powinienem obsługiwać „Brak połączenia z Internetem” za pomocą Retrofit na Androida