przy użyciu modernizacji z trwałością Cookie

Ja używam retrofit i zastanawiam się, jak przejrzeć pliki cookie sesji. W tym celu rozszerzam podany ApacheClient i używam CookieStore w niestandardowym wywołaniu ApacheClient.execute (HttpClient, HttpUriRequest):

Client client = new ApacheClient() {
  final CookieStore cookieStore = new BasicCookieStore();
  @Override
  protected HttpResponse execute(HttpClient client, HttpUriRequest request) throws IOException {
    // BasicHttpContext is not thread safe 
    // CookieStore is thread safe
    BasicHttpContext httpContext = new BasicHttpContext();
    httpContext.setAttribute(ClientContext.COOKIE_STORE, cookieStore);
    return client.execute(request, httpContext);
  }
};

RestAdapter restAdapter = new RestAdapter.Builder()
  .setServer(API_URL)
  .setClient(client)
  .build();

Czy jest lepszy sposób, aby to zrobić za pomocą wbudowanego API modernizacji (bez rozszerzenia HttpClient)?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion