Wyniki wyszukiwania dla "qprocess"

4 odpowiedź

odczytać wyjście QProcess na łańcuch

2 odpowiedź

Utwórz łącze między folderami

Muszę zbudować małe okno dialogowe, które tworzy symboliczne łącze do folderu.W systemie Windows używałbym polecenia mklink / D.Czy istnieje możliwość tworze...

1 odpowiedź

Nieznany błąd QProcess

Mam dziwny problem. QProces po prostu nie działa!A błąd jest nieznany.Mam globalny var w nagłówku

2 odpowiedź

Czy zakończyć trwający proces QProces, który działa wewnątrz QThread? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Zapewnienie zakończenia QProcess po zakończeniu jego rodzica QThread [/questions/11412757/ensuring-qprocess-termination-on-termination-of-its-parent-qthread] 2 odpowiedzijak zakończyć trwający proces QPhunt, ...

3 odpowiedź

jak uzyskać komendę output system () w Qt?

2 odpowiedź

Jak wykryć zakończenie połączenia ssh (przez QProcess)?

1 odpowiedź

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyjścia QProcess w przeglądarce tekstowej

Jestem początkującym w rozwoju qt i chcę przenieść wyjście QProcess do przeglądarki tekstowej w czasie rzeczywistym. Zacząłem od wykonania prostego polecenia...

1 odpowiedź

QProcess nie wykonuje zewnętrznego pliku wykonywalnego

Usiłuję znaleźć rozwiązanie mojego problemu, ale po prostu nie mam pojęcia, jak go rozwiązać.Tworzę interfejs użytkownika dla niektórych programów, które stw...