Wyniki wyszukiwania dla "submit-button"

2 odpowiedź

Jak wykryć przycisk zgłaszania kliknięty w scenariuszu wielu przycisków przesyłania w klasie pojedynczej akcji?

9 odpowiedzi

Wiele przycisków przesyłania w formularzu HTML - wyznacz jeden przycisk jako domyślny

Mam formularz, który ma trzy przyciski przesyłania w następujący sposób:

1 odpowiedź

Atrybut Struts2: method w przycisku <s: submit> nie działa

Mam formularz w jsp. Dostępne są dwa przyciski przesyłania: przycisk „Szukaj” i „Dodaj nowy”. Ustawiłem każdy przycisk za pomocą własnego atrybutu metody.