Wyniki wyszukiwania dla "custom-errors"

13 odpowiedzi

Jak pisać dobre komunikaty o błędach?

4 odpowiedź

customerrors dla 401.2 w ASP.NET

Z powodzeniem wdrożyłem autoryzację opartą na rolach w ASP.NET. Gdy dana osoba nie ma potrzebnej roli, może zobaczyć stronę błędu 401.2, która nie jest autor...

1 odpowiedź

Dlaczego HttpContext.Session null, gdy redirectMode = ResponseRewrite

Jak sugerujegdzie indziej, Używam redirectMode = ResponseRewrite w mojej niestandardowej konfiguracji błędów, więc moja niestandardowa strona błędu może uzys...

2 odpowiedź

Jak utworzyć niestandardowy walidator z niestandardowym komunikatem o błędzie w Grails?

Jak utworzyć niestandardowy walidator w Grails i sprawić, aby przekazał niestandardowy ciąg z powrotem do widoku i komunikat o błędzie?Widziałem tak wielu lu...

7 odpowiedzi

ASP.NET/IIS: 404 dla wszystkich typów plików

3 odpowiedź

C # Remoting - Jak wyłączyć CustomErrors