Wyniki wyszukiwania dla "http-content-range"

1 odpowiedź

Udostępnianie danych audio z serwletu Java w celu sterowania dźwiękiem HTML5

Może to być pytanie Serwletów lub pytanie HTML5, w zależności od tego, jakie rozwiązanie okaże się ... :)Mam serwlet (Tomcat) obsługujący krótkie klipy audio...