Wyniki wyszukiwania dla "cwac-endless"

4 odpowiedź

Android: widoczne obrazy ListView migają podczas dodawania danych do ArrayAdapter

Mam niestandardowy adapter, który rozszerza ArrayAdapter, implementuje wzorce uchwytów widoku, aby wyświetlać dane (tekst + obraz) z usługi internetowej.dla ...