Wyniki wyszukiwania dla "ng-controller"

2 odpowiedź

Najprostszy sposób przekazania zmiennej AngularJS z dyrektywy na kontroler?

14 odpowiedzi

Jak używać filtra w kontrolerze?

Napisałem funkcję filtrującą, która zwróci dane na podstawie przekazywanego argumentu. Chcę tej samej funkcjonalności w moim kontrolerze. Czy możliwe jest po...

4 odpowiedź

AngularJS - konwertuj daty w kontrolerze

Czy ktoś mógłby mi zasugerować, jak przekonwertować datę z tego