Wyniki wyszukiwania dla "argumentexception"

1 odpowiedź

C # SerialPort # Metoda Open () zgłasza ArgumentException z powodu nazwy portu?

Na mojej lokalnej maszynieWindows XPPorty (COM i LPT)COM3RIM Virtual Serial Port v2 (COM4)RIM Virtual Serial Port v2 (COM5)następujący kod,

1 odpowiedź

Marshal.PtrToStructure throwing System.ArgumentException error