Wyniki wyszukiwania dla "idhttp"

2 odpowiedź

Nie udało się zdekodować treści odpowiedzi za pomocą IdHttp

Używam TIdHttp do pobierania treści internetowych. Nagłówek odpowiedzi wskazuje, że kodowanie treści ma być utf8. Chcę drukować zawartość w konsoli jako CP93...

2 odpowiedź

Delphi: Używanie Google URL Shortener z IdHTTP - 400 Bad Request

Próbuję uzyskać dostęp do adresu URL Shortener (http://goo.gl/ ) za pośrednictwem interfejsu API z poziomu Delphi. Jednak jedynym wynikiem, jaki otrzymuję, j...

3 odpowiedź

Pobieranie pliku progresywnie za pomocą TIdHttp

2 odpowiedź

Kodowanie znaków TIdHTTP odpowiedzi POST

Podejmij następującą sytuację: