Wyniki wyszukiwania dla "stride"

2 odpowiedź

Krok kroku OpenGL 3/4 glVertexAttribPointer i błędne obliczenie przesunięcia

1 odpowiedź

MPI - Wysyłanie segmentów tablicy

1 odpowiedź

Dlaczego BitmapSource.Create rzuca wyjątek ArgumentException?

Próbuję uzyskać bitmapę utworzoną z surowych danych do wyświetlenia w WPF, używając obrazu i źródła BitmapSource:

1 odpowiedź

Krok na obrazie przy użyciu Opencv C ++

Jestem w systemie Windows i używam opencv 2.4.2 w C ++. Przeczytałem obraz