Wyniki wyszukiwania dla "strongly-typed-view"

2 odpowiedź

Odniesienie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu - Widok częściowy

Mam silnie wpisany widok częściowy, który daje mi błąd „Nie odwołuje się do obiektu do wystąpienia obiektu” podczas uruchamiania widoku głównego. Wiem, że ni...

4 odpowiedź

Błąd podczas tworzenia częściowego widoku w Visual Studio 2012 Express za pomocą Razor

Tworzę widok w programie Microsoft Visual Studio 2012 Express i chcę, aby był to widok częściowy silnie wpisany, ale pojawia się następujący błąd:C: Program ...