Wyniki wyszukiwania dla "doctrine-orm"

2 odpowiedź

Jak zrobić opcjonalne powiązania między pakietami w Symfony 2?

Pracuję nad projektem Symfony 2.3, który wykorzystuje Doctrine 2 ORM. Zgodnie z oczekiwaniami funkcjonalność jest dzielona i grupowana w większości niezależn...

2 odpowiedź

Symfony2 FOSUserBundle rozszerzający formularz rejestracyjny powoduje, że zduplikowane wiadomości e-mail są weryfikowane

Mam zdefiniowany niestandardowy typ formularza rejestracyjnego:

1 odpowiedź

Symfony2: najlepsze podejście do wykorzystania logiki biznesowej (repozytorium) w jednostce lub kontrolerze

Mam problem projektowy w moim projekcie, związany z tym, gdzie umieścić jakąś logikę biznesową.Mam trzy podmioty, Event, TicketOrder i Ticket. Jedno wydarzen...

0 odpowiedzi

Doctrine 2 Typy niestandardowe

1 odpowiedź

Naruszenie ograniczenia integralności: 1062 Zduplikowany wpis dla sortowania utf8_unicode_ci

2 odpowiedź

Usuwanie Doctrine 2 za pomocą kreatora zapytań

Mam dwie jednostki z relacją OneToMany,

2 odpowiedź

Wiele dla wielu osób ustanawiających relacje

Mam relację Wiele do Wielu między moimi Jednostkami:

5 odpowiedzi

Unikanie rekursji za pomocą jednostek Doctrine i JMSserializera

Buduję API REST używając Symfony2, Doctrine, FOSRestBundle i JMSSerializer.Problem, jaki mam, dotyczy serializacji moich jednostek, serializator pobiera wszy...

1 odpowiedź

Doctrine MongoDB buforowanie wyników

Jak przejść do wyników buforowania Doctrine MongoDB? Wygląda na to, że patrząc na kod konfiguracji nie ma wbudowanej pamięci podręcznej wyników, takiej jak s...

3 odpowiedź

Doctrine2 Ignoruj ​​tabelę bazy danych

Korzystam z Doctrine 2 i chcę wygenerować ORM mojej bazy danych, ale nie chcę zaznaczać wszystkich tabel db.Na przykład w tej db:Tabela 1 nie ma klucza podst...