Wyniki wyszukiwania dla "nspipe"

2 odpowiedź

NSTask / NSPipe odczytane z polecenia Unix

Piszę aplikację Cocoa, która musi wykonać program UNIX i odczytać jego wyjście, linia po linii, w miarę ich tworzenia. Ustawiłem NSTask i NSPipe jako takie:

1 odpowiedź

Jak używać poleceń NSTask do uruchamiania terminala w pętli w spójnym środowisku?