Wyniki wyszukiwania dla "point-clouds"

4 odpowiedź

Określ absolutny kolor punktów 3D w MayaVi

UżywamMayaVi Biblioteka Pythona do rysowania punktów 3D za pomocą

4 odpowiedź

Point-Cloud of Body przy użyciu Kinect SDK

2 odpowiedź

Generowanie chmury punktów

Mam trójwymiarowy kształt geometryczny, który muszę przekształcić w chmurę punktów.Wynikową chmurę punktów można uznać za równoważną wyjściowej chmurze punkt...

1 odpowiedź

three.js - Dostosowywanie krycia poszczególnych cząstek

Próbuję zmienić nieprzezroczystość cząstek w zależności od ich odległości od płaszczyzny.Ten przypadek opisuje mój problem, a odpowiedź rok temu była zasadni...