Wyniki wyszukiwania dla "solr-schema"

2 odpowiedź

Solr - wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter nie działa

Chcę zastosować wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter dla pola

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zwiększenie oryginalnego terminu przy użyciu synonimów Solr?

3 odpowiedź

Solr Composite Unikalny klucz z istniejących pól w schemacie