Wyniki wyszukiwania dla "config"

2 odpowiedź

Jak korzystać z Menedżera konfiguracji

5 odpowiedzi

CKEditor 4.2.2 - allowedContent = true nie działa

Domyślam się, że przeczytałem większość pytań SO i dokumentację CKEditor na ten temat, ale to nie działa dla mnie.Powinien być prosty i prosty, w moim pliku ...

2 odpowiedź

mysql_config_editor --login-path = lokalny nie działa

2 odpowiedź

Wydajny sposób zarządzania repozytorium git dla lokalnych plików konfiguracyjnych

5 odpowiedzi

Dynamiczny identyfikator usługi w argumencie w symfony2?

Czy możliwe jest dynamiczne ustawienie identyfikatora usługi w argumencie (np. Nazwa klasy, którą można ustawić za pomocą parametru) w Symfony 2 (konfiguracj...

6 odpowiedzi

Jak skonfigurować Git, aby automatycznie pobierał z bieżącej gałęzi przy użyciu „git pull”?

W naszej obecnej konfiguracji zawsze musisz podać nazwę oddziału (tj .:

3 odpowiedź

Jak utworzyć i uzyskać dostęp do pliku konfiguracyjnego powłoki ze skryptu powłoki? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Czytanie pliku konfiguracyjnego ze skryptu powłoki 5 odpowiedziPracuję nad skryptem powłoki, który po pierwszym otwarciu pr...

2 odpowiedź

Jak używać config.php / local.php w getConfig () modułu w aplikacji Zend Framework 2?

W aplikacji ZF2 mam kilka plików, które: 1. muszą być różne zależnie od środowiska; 2. są specyficzne dla modułu betonowego. Obecnie używam tego jaktutaj opi...

1 odpowiedź

Jak zmienić wartość elementu konfiguracyjnego w kontrolerze? - Codeigniter

Mam plik konfiguracyjny:

8 odpowiedzi

Spring Java Config vs Jboss 7