Wyniki wyszukiwania dla "jgit"

1 odpowiedź

Jak zaimplementować rzadkie pobieranie w JGit?

Muszę pobrać zawartość określonego podkatalogu w repozytorium Github i umieścić go w moim własnym katalogu. Po wielu badaniach wydaje się, że rzadkie kasy to...

3 odpowiedź

Używanie klawiszy z JGit do bezpiecznego dostępu do repozytorium Git

4 odpowiedź

JGit i znalezienie głowy

Próbuję dostać swoje ręce do zatwierdzenia HEAD za pomocą JGit:

2 odpowiedź

Jak zrobić git push z JGit?

6 odpowiedzi

JGit: Jak uzyskać wszystkie zatwierdzenia oddziału? (Bez zmian w katalogu roboczym…)

jak mogę uzyskać wszystkie zatwierdzenia oddziału za pomocą JGit, bez zmiany katalogu roboczego?Niestety dokumenty JGit nie są zbyt dobre ...W rubinie z ziar...

1 odpowiedź

Płytki klon z JGIT

Jak mogę zrobić

4 odpowiedź

JGit: Sprawdź zdalną gałąź

Używam JGit do pobrania gałęzi zdalnego śledzenia.

1 odpowiedź

Jak „git log --follow <path>” w JGit? (Aby pobrać pełną historię, w tym zmiany nazw)

Jak mam rozszerzyć następujący logCommand, aby uzyskać

1 odpowiedź

Przyczyna: java.lang.ClassNotFoundException: com.jcraft.jsch.JSchException

2 odpowiedź

Dlaczego nie zaleca się posiadania folderu projektu Eclipse jako repozytorium Git?