Wyniki wyszukiwania dla "jena"

2 odpowiedź

zapytanie z FILTER (? document = „uriNode”) nie zwraca żadnych wyników

Wykonuję zapytanie SPARQL poniżej z Jeną, gdzie

3 odpowiedź

edytuj uri istniejącego zasobu za pomocą jena

Próbuję zmodyfikować uri istniejącego zasobu modelu ontologicznego. Myślałem o stworzeniu nowego modelu, nowego zasobu (w tym nowego pożądanego uri) i powiel...

3 odpowiedź

Skonfiguruj Eclipse dla Log4j

1 odpowiedź

Semantyczna aplikacja internetowa - wykorzystująca ontologię BBC Sports

1 odpowiedź

tbloader vs SPARQL INSERT - Dlaczego różne zachowanie z nazwanymi wykresami?

2 odpowiedź

Jak napisać zapytanie SPARQL, które efektywnie dopasowuje literały ciągów, ignorując wielkość liter

1 odpowiedź

pisanie wbudowanych Jeny

Próbuję napisaćJena wbudowana zwrócić wartość z podanego algorytmu, a następnie dokonać porównania z tą wartością, np.

1 odpowiedź

Pobieranie wszystkich ścieżek w hierarchii klas OWL za pomocą SPARQL i Jena

2 odpowiedź

Problem analizowania Jeny dla zrzutu RDF freebase (styczeń 2014)

1 odpowiedź

Funkcja logarytmu w zapytaniu SPARQL

Próbuję utworzyć