Wyniki wyszukiwania dla "local-storage"

3 odpowiedź

Modyfikuj lokalne przechowywanie?

Używam simplecartjs do zasilania sklepu internetowego. Przechowuje dane w lokalnej pamięci, która wygląda tak:

2 odpowiedź

Jak zdobyć magazyn obiektów z indexedDB?

Mam indexedDb w mojej aplikacji do przechowywania w Internecie.Chciałbym dostać sklep z poniższego kodu.

1 odpowiedź

backbone.localStorage, require.js, „Uncaught TypeError: undefined nie jest funkcją”

Podążam za przykładem BackboneJS / RequireJS / backbone.LocalStorage Uzi Kilonhttp://kilon.org/blog/2012/08/build-backbone-apps-using-requirejs/.Kiedy ja

1 odpowiedź

Składnia nawiasu kwadratowego a funkcje dla localStorage [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: localStorage - korzystać z funkcji getItem / setItem lub bezpośrednio uzyskiwać dostęp do obiektu? [/questions/13092715/localstorage-use-getitem-setitem-functions-or-access-object-directly] 4 odpowiedzi Jaka ...

3 odpowiedź

Pamiętaj pole wyboru z lokalną pamięcią na kliknięcie

Próbuję utworzyć stronę opcji dla rozszerzenia Chrome. Pierwsza część ustawia wartość na lokalną pamięć masową. Sprawdź true i odznacz dla false. Druga część...

3 odpowiedź

Zapisz datę i pobierz z pamięci lokalnej

Zapisałem datę w lokalnym magazynie, jak poniżej.JS:

3 odpowiedź

Limit miejscowego przechowywania na iPhonie?

Zastanawiam się, jaki jest limit lokalnego przechowywania HTML 5 na iPhone? Czytałem, że było to 5 Mb, ale jestem zaskoczony, że tak mało. Jakieś pomysły?

1 odpowiedź

Czy synchronizacja LocalStorage dla rozszerzeń Chrome jest już dostępna?

znalazłemproblem chromu pod tytulem„Zezwalaj rozszerzeniom / aplikacjom na synchronizację własnych ustawień” który ma status ”Naprawiony” Jest od grudnia 201...

3 odpowiedź

Jak używać lokalnej pamięci masowej dla aktywnej klasy?

2 odpowiedź

Zapisz obraz w lokalnej pamięci telefonu

Jestem całkiem nowy w grze telefonicznej i mówi, że ma funkcję przechwytywania. Więc użyłem go i był bardzo miły. Jednak wyświetlałem obraz w html, ale nie w...