Wyniki wyszukiwania dla "legend-properties"

2 odpowiedź

Dwa geom_punkty dodają legendę

Tworzę wykres 2 geom_point z następującym kodem:

1 odpowiedź

ggplot2 rysuje dwie legendy

Prawie ukończyłem poniższy wykres, ale jest z tym jeden problem.Legenda na wykresie jest rysowana dwukrotnie.Oto dane:

2 odpowiedź

Czy można dodać ciąg jako element legendy w matplotlib

Produkuję kilka wątków w matplotlib i chciałbym dodać tekst wyjaśniający dla niektórych danych. Chcę, aby wewnątrz mojej legendy znajdował się ciąg jako osob...

2 odpowiedź

Legenda nie pokazuje typu linii na wykresie gęstości ggplot2

2 odpowiedź

Różne legendy w tej samej legendzie w ggplot2