Wyniki wyszukiwania dla "invoke"

19 odpowiedzi

Jak wywołać metodę Java, gdy podano nazwę metody jako łańcuch?

Jeśli mam dwie zmienne:

3 odpowiedź

Jak „wywołać” instancję klasy w PHP?

czy istnieje możliwość „wywołania” instancji klasy przez reprezentację ciągu?W tym przypadku oczekiwałbym, że kod będzie wyglądał tak:

1 odpowiedź

Wywołanie lub BeginInvoke nie mogą zostać wywołane na kontrolce, dopóki nie zostanie utworzony uchwyt okna

2 odpowiedź

InvalideOperationException / invoke

3 odpowiedź

VB.NET Delegates and Invoke - czy ktoś może mi to wyjaśnić?

Jestem nowicjuszem w świecie wątków, ale kilka aspektów aplikacji, nad którą pracuję, wymaga użycia kontrolki BackgroundWorker, aby zapobiec zawieszaniu się ...

3 odpowiedź

BackgroundWorker nadal musi zadzwonić do Invoke?

14 odpowiedzi

Unikaj wywoływania Invoke, gdy kontrola jest usunięta

Mam następujący kod w moim wątku roboczym (

4 odpowiedź

Wywoływanie wszystkich seterów w klasie za pomocą odbicia

Mam obiekt domeny, który na potrzeby tego pytania zadzwonię do osoby z następującymi zmiennymi prywatnymi:

3 odpowiedź

Obiekt wywoływalny PHP jako członek obiektu

mam klasę

1 odpowiedź

ProcessStartInfo i Process w PowerShell - Błąd uwierzytelniania

Mam kod, który używa ProcessStartInfo i Process do wywołania innego skryptu i do zwrócenia danych wyjściowych tego skryptu.Niestety otrzymuję błędy i nie mam...