Wyniki wyszukiwania dla "amazon-emr"

1 odpowiedź

Amazon Elastic MapReduce - masowa wstawka z S3 do DynamoDB jest niesamowicie powolna

5 odpowiedzi

Czy węzeł główny EMR zna swój identyfikator klastra?

7 odpowiedzi

Jak obsługiwać pola zawarte w cudzysłowach (CSV) podczas importowania danych z S3 do DynamoDB przy użyciu EMR / Hive

Próbuję użyć EMR / Hive do importowania danych z S3 do DynamoDB. Mój plik CSV zawiera pola ujęte w podwójne cudzysłowy i oddzielone przecinkiem. Podczas twor...

2 odpowiedź

Czy możemy dodać więcej instancji Amazon Elastic Mapreduce do istniejących instancji Amazon Elastic Mapreduce?

2 odpowiedź

Jak MapReduce odczytuje z wielu plików wejściowych?

Opracowuję kod do odczytu danych i zapisywania go

2 odpowiedź

Pig UDF działa na AWS EMR z java.lang.NoClassDefFoundError: org / apache / pig / LoadFunc

Zajmuję się tworzeniem aplikacji, która próbuje odczytać plik dziennika zapisany w S3 Bucks i przeanalizować go za pomocą Elastic MapReduce. Aktualny plik dz...

1 odpowiedź

Hadoop Non-splittable TextInputFormat

1 odpowiedź

kopiowanie hadoop z hdfs do S3

Z sukcesem ukończyłem pracę w wektoryzacji kornaka w Amazon EMR (używającMahout na Elastic MapReduce jako odniesienie). Teraz chcę skopiować wyniki z HDFS do...