Wyniki wyszukiwania dla "libpng"

1 odpowiedź

Dodawanie libpng w projekcie Android ndk

Wyszukałem wiele tematów o łączeniu libpng z moim androidem ndk projektu, ale znalazłem właściwą odpowiedź na mój problem i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.T...

2 odpowiedź

Równoległość tworzenia plików PNG z C ++, libpng i OpenMP

6 odpowiedzi

Problemy z matplotlib i libpng z notatnikiem ipython

Próbowałem użyć notatnika ipython. Zainstalowałem wszystkie biblioteki zależności. Nie mogę jednak użyć opcji „--pylab = inline” podczas uruchamiania funkcji...

1 odpowiedź

UnsatisfiedLinkError W Androidzie 4.4 libDevil nie może zlokalizować symbolu „png_set_longjmp_fn”

4 odpowiedź

Jak zakodować PNG do bufora przy użyciu libpng?

2 odpowiedź

Libpng, Palette png z alfą czy nie?

2 odpowiedź

libpng 1.5.10 błąd: wyłuskiwanie wskaźnika do niekompletnego typu