Wyniki wyszukiwania dla "string-literals"

6 odpowiedzi

Co to jest znak ukośnika odwrotnego ()?

Co to jest literał string

1 odpowiedź

PHP dynamicznie odwołuje się do zmiennej w dosłownym łańcuchu znaków

Mam wiele zmiennych PHP w formularzu

2 odpowiedź

Perl zastępuje wiele ciągów jednocześnie

Czy jest jakiś sposób na zastąpienie wielu ciągów w ciągu? Na przykład mam ciąg

3 odpowiedź

Czy nie ma błędu składni? Jeśli printf („jeden” „, dwa i” „% s. N”, „trzy”); być prawidłowym kodem?

Spójrz na ten kod:

6 odpowiedzi

Wyrażenie regularne dla literału łańcuchowego w flex / lex

3 odpowiedź

Jak zakodować kody znaków Unicode w literale ciągu PowerShell?

Jak mogę zakodować znak Unicode U + 0048 (H), powiedzmy, w ciągu PowerShell?W C # po prostu to zrobiłbym:

1 odpowiedź

GCC 4.7 Kodowanie znaków źródłowych i kodowanie znaków dla literałów łańcuchowych?

7 odpowiedzi

C ++ wieloliniowy ciąg znaków

1 odpowiedź

Literały łańcuchowe: wskaźnik a tablica znaków

4 odpowiedź

Dlaczego literał łańcuchowy może być niejawnie konwertowany na znak * tylko w pewnym przypadku? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Dlaczego przekazywanie literału łańcuchowego do argumentu char * czasami powoduje błąd kompilatora? 6 odpowiedzi