Wyniki wyszukiwania dla "docker"

8 odpowiedzi

Uruchom obraz dokujący jako kontener

3 odpowiedź

Czy możliwe jest rozpoczęcie sesji powłoki w działającym kontenerze (bez ssh)

Naiwnie oczekiwałem, że to polecenie uruchomi powłokę bash w działającym kontenerze:

4 odpowiedź

Jak połączyć się z API Docker z innego komputera?

Próbuję użyć interfejsu API Docker, aby połączyć się z demonem dokowania z innego komputera. Mogę pomyślnie wykonać to polecenie:

2 odpowiedź

Jak uruchomić cron na bazie dokera ubuntu?

Zainstalowałem crona przez

1 odpowiedź

funkcja struktury katalogów dokera w / var / lib / docker /

3 odpowiedź

Używanie kluczy SSH wewnątrz kontenera dokującego

Mam aplikację, która wykonuje różne fajne rzeczy z Gitem (jak uruchamianie git clone i git push) i próbuję go dokować.Mam problem z tym, gdzie muszę mieć moż...

7 odpowiedzi

Dokuj wiele punktów wejścia

Powiedz, że mam następujący plik Dockerfile:

6 odpowiedzi

Uzyskaj wartość zmiennej środowiskowej w pliku Dockerfile

Buduję kontener dla aplikacji ruby. Konfiguracja mojej aplikacji jest zawarta w zmiennych środowiskowych (ładowanych wewnątrz aplikacji za pomocądotenv).Jedn...

3 odpowiedź

Doker za proxy zmieniający certyfikat ssl

3 odpowiedź

Jak mogę ujawnić więcej niż 1 port za pomocą Dockera?

Mam więc 3 porty, które powinny być wystawione na interfejs maszyny. Czy można to zrobić za pomocą kontenera Docker?