Wyniki wyszukiwania dla "docker"

9 odpowiedzi

Docker.io dla Windows [zamknięte]

Czytałem ładne pytanie o dokerze - odpowiedź ma przeglądszczegóły implementacji dokera. Zastanawiałem się, czy coś takiego jest możliwe na platformie Windows...

2 odpowiedź

Doker Obraz CentOS nie uruchamia automatycznie httpd

6 odpowiedzi

Uzyskaj wartość zmiennej środowiskowej w pliku Dockerfile

Buduję kontener dla aplikacji ruby. Konfiguracja mojej aplikacji jest zawarta w zmiennych środowiskowych (ładowanych wewnątrz aplikacji za pomocądotenv).Jedn...

3 odpowiedź

Zmienić polecenie katalogu w Dockerze?

14 odpowiedzi

Odsłonięcie portu w kontenerze Docker na żywo

Próbuję utworzyć kontener Docker, który działa jak pełna maszyna wirtualna. Wiem, że mogę użyć instrukcji EXPOSE wewnątrz pliku Docker, aby odsłonić port i m...

2 odpowiedź

Jaki jest związek między systemem operacyjnym hosta dokera a systemem operacyjnym obrazu podstawowego kontenera?

Nie jestem pewien, czy zadaję właściwe pytanie ... ale kiedy czytam wszystko, co jest w dokerze, które mogę dostać, widzę, że mogę zainstalować Docker na Ubu...

8 odpowiedzi

Uruchom obraz dokujący jako kontener

12 odpowiedzi

Jak przypisać mapowanie portów do istniejącego kontenera Docker?

15 odpowiedzi

Mój kontener dokera nie ma Internetu

3 odpowiedź

Używanie kluczy SSH wewnątrz kontenera dokującego

Mam aplikację, która wykonuje różne fajne rzeczy z Gitem (jak uruchamianie git clone i git push) i próbuję go dokować.Mam problem z tym, gdzie muszę mieć moż...