Wyniki wyszukiwania dla "httpclient"

3 odpowiedź

HttpClient nie przechowuje plików cookie w CookieContainer

używam

1 odpowiedź

Używając HttpClient, w jaki sposób mógłbym zapobiec automatycznym przekierowaniom i uzyskać oryginalny kod statusu i adres URL w przypadku 301 [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak skonfigurować HttpClient, aby nie przekierowywał automatycznie, gdy otrzyma kod statusu HTTP 301? 1 odpowiedźMam następ...

1 odpowiedź

MVC 4 Web Api Post

2 odpowiedź

Kod Android po httpclient.execute (httpget) nie uruchamia się podczas próby (przy użyciu AsyncTask)

Próbuję pobrać dane ze strony internetowej i przeanalizować je w mojej aplikacji na Androida. Niestety nawet nie docieram do części analizowania danych. Kod ...

4 odpowiedź

HttpRequest.Files jest pusty podczas wysyłania pliku przez HttpClient

Po stronie serwera:

2 odpowiedź

Klient HTTP Apache javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer nie został uwierzytelniony

Opracowujemy aplikację za pomocą tomcat i jersey.W ramach tej aplikacji internetowej musimy połączyć się z

1 odpowiedź

Uzyskiwanie wyjątków SocketTimeout za pomocą loopj AsyncHttpClient… czy można ustawić wartość limitu czasu?

Podczas korzystania z loopjAsyncHttpClient biblioteka, ciągle otrzymuję wyjątki java.net.SocketTimeout podczas tworzenia żądań (patrz poniżej).Czy mogę ustaw...

11 odpowiedzi

Android: Błąd z programem ThreadSafeClientConnManager pobierającym obrazy

4 odpowiedź

HttpClient nie został znaleziony w .NET 4.5

Próbuję użyć nowego

7 odpowiedzi

Użyj HTTPClient lub HttpUrlConnection? [Zamknięte]

Wdrażamy klienta REST w JRE 1.4.Wydaje się, że dwie dobre opcje dla REST klienckich toHttpClient iHttpUrlConnection.Czy istnieje powód, aby używać HttpClient...