Wyniki wyszukiwania dla "arm64"

3 odpowiedź

- [NSInvocation getReturnValue:] z podwójną wartością powoduje nieoczekiwanie 0

Próbuję wywołać metodę, która zwraca a

3 odpowiedź

Obrazy nie pojawiają się, gdy architektura jest ustawiona na 64-bit

Aby przejść do 64-bitowej aplikacji, zmieniłem ustawienie kompilacji Architektury na:ARCHS = "$ (ARCHS_STANDARD_INCLUDING_64_BIT)";Aplikacja działa...

4 odpowiedź

Problem z arm64 CocoaPods

1 odpowiedź

Gdzie mogę znaleźć bibliotekę statyczną openssl iOS 7 libcrypto.a i libssl.a dla architektury arm64

1 odpowiedź

Nieznana nazwa rejestru „q0” w asm (arm64)

Obecnie próbuję skompilować moją bibliotekę dla nowego łuku arm64. Mam kilka zespołów NEON i dla wszystkich otrzymuję błądNieznana nazwa rejestru „q0” w asm....