Wyniki wyszukiwania dla "derivative"

2 odpowiedź

Znajdowanie maksymalnego gradientu krzywej wzrostu

2 odpowiedź

Oblicz pochodną wektora

1 odpowiedź

Wyjaśnienie dFdx

5 odpowiedzi

Równoważnik gradientu Matlab w opencv