Wyniki wyszukiwania dla "jfreechart"

1 odpowiedź

JFreeChart różne kolory w różnych regionach dla tych samych danych

W

3 odpowiedź

Jak mogę używać jfreeChart z Javafx2

3 odpowiedź

Dostosowywanie etykiet / kleszczy osi logarytmicznej

Używam

2 odpowiedź

Jak wyłączyć powiększanie za pomocą myszy przeciągniętej bez wyłączania przez pokrętło myszy w jfreechart?

Chciałbym wyłączyć powiększanie poprzez przeciąganie myszą (które maluje ten prostokąt), ale nie wyłączać powiększania za pomocą MouseWheel. Znalazłem w inny...

1 odpowiedź

Różnica kodu między jfreechart XYLineAndShaperanderer, XYDotRenderer i XYSplineRenderer?

Próbuję utworzyć prosty XYSplineRenderer, ale kod działa tylko wtedy, gdy piszę XYDotRenderer a = new XYDotRenderer (); lub XYLineAndShapeRenderer a = new XY...

2 odpowiedź

Skala osi JFReeChart x

Mam wykres liniowy JFree XY, który zawsze zaczyna się od x = 0. Następnie na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika ustawień z pliku właściwości aplikacj...

1 odpowiedź

Aby przekonwertować format daty podwójnej na używając klasy w JFreeChart

2 odpowiedź

JFreeChart nie pojawia się w JPanel - może to mieć związek z logiką mojego kodu

To pytanie dotyczypodobne pytanie zamieściłem tutaj kilka dni temu...Oto interfejs, który pokaże, gdzie chcę wyświetlić wykres:Chcę wyświetlić wykres na duży...

1 odpowiedź

Dodawanie ChartPanel do JTabbedPane za pomocą JPanel

2 odpowiedź

jak wyświetlić niestandardowe wartości na pasku w wykresie słupkowym za pomocą wykresu jfree?